Exchange rates

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja će biti izražena u Hrvatskoj valuti. Iznos za koji će biti terećena Vaša kreditna kartica se određuje kroz konverziju cijene iz Euro u Hrvatsku kunu prema trenutnom tečaju Hrvatske Narodne Banke.

Kod terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema tečaju Udruge kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu iskazanu na našoj Internet stranici.


Pravne napomene
Iako koristimo vrhunsku sigurnosnu tehnologiju, ne možemo preuzeti odgovornost za štetne sadržaje, 'spyware' ili viruse koji cirkuliraju internetom. Korisnik ovih stranica obvezan je nabaviti i koristiti vlastiti anti-virusni softver za zaštitu od štetnih sadržaja ili gubitka podataka.

Korisnik ovih stranica suglasan je da More i to d.o.o. ne odgovara za greške u prijenosu podataka, prekide i zastoje u telefonskom prometu, mrežnom prijenosu podataka, prekide ili nemogućnost pristupa Internetu, električne, elektronske ili kompjuterske probleme bilo koje vrste.

Web stranice More i to d.o.o. su javne i dostupne svima, a usluga se pruža na temelju dostupnosti. Odbacujemo svaku odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, specijalne ili komercijalne štete, uključujući gubitak dobiti, koje mogu proizaći iz mogućnosti odnosno nemogućnosti korištenja ovih web stranica.

More i to d.o.o. pridržava pravo izmjene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventualne promjene bit će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama